Årsstämmor i Stockholm

Under helgen har delar av styrelsen varit i Stockholm och närvarat på Underförbundens årsmöten, bland annat Kampidrottförbundet o Jujutsufederationen, där vi representerat våra skånska föreningar.
På eftermiddagen deltog vi på SB&Ks årsstämma. Där valdes in en ny idrott, LudoSport.
Kvällen avslutades på Kampsportsgalan.

Vår årsstämma är avslutad.

Vår årsstämma är avslutad. Denna gång i Turning Torso.

Vi tackar Jesper Thelander som avgick och välkomnar Henric Lindau som ny ledamot i vår styrelse.

Efter stämman uppmärksammade vi att vår hedersordförande Leif Almö fyllt 80 år. Vi delade ut två förtjänsttecken Silver till Axel Tojo och Joel Lilleås. Förbundsstyrelsen hedrade Martin Jönsson och Johan Pettersson med förtjänsttecken Guld. Martin kunde ej närvara o får utmärkelsen vid annat tillfälle.

Vi tackar även distrikt Västs ordförande Mikael Bengtsson som besökte vår årsstämma.

Kallelse till årsstämma i Skånes Budo & Kampsportsförbund

Tid: 2024-03-03 kl. 10:15

Plats: Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö

Fullmaktsgranskning: 10:00-10:15

Efter årsstämman sker utdelning av förtjänsttecken silver och guld. Därefter bjuder förbundet på lunch för 2 deltagare per förening. Meddela eventuell specialkost/allergier.

Anmäl er senast den 12 februari till: styrelse@skanesbudokampsport.se

Förbundsstyrelsen hälsar er välkomna!

 

MOTION

Önskar man skicka in motion till årsstämman skall den vara inskickade senast den 14 februari!

Skicka motion till: styrelse@skanesbudokampsort.se

Förtjänsttecken!

Nu är det dags att nominera till Distriktsförbundets förtjänsttecken!

Skånes Budo & Kampsportsförbund tillhandahåller sedan 2022 två olika förtjänsttecken som benämns Silver respektive Guld.

Utdelning av förtjänsttecknen för 2024 sker ceremoniellt under årsstämman den 3 mars.

Förtjänsttecknet Silver

Föreningar nominerar person från sin egna föreningen, en person värdig förtjänsttecknet. Nomineringen bör gå till en person som genom dess gärning hjälpt sin förening, tävlingslag, elever, styrelse etc genom att vara en eldsjäl i föreningen.

Nomineringen skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari och skall innehålla namn på den nominerade, förening, uppdrag i föreningen, antal år i föreningen, en kort text kring nomineringen samt kontaktuppgifter till den nominerade.

Enbart ett (1) förtjänsttecken Silver kan delas ut till förening/år.

Max 10 förtjänsttecken Silver delas ut årligen.

De som blir tilldelade förtjänsttecknet meddelas så man har möjlighet att deltaga på årsstämman. Kan man ej deltaga skickas tecknet via post.

Förtjänsttecknet Guld

Detta förtjänsttecken går ej att nominera till under 2022.

 

Era nomineringar skickas till styrelsen. styrelse@skanesbudokampsport.se

Distriktsförbundsstyrelsens beslut går ej att överklaga!

God jul o ett gott nytt år!

Glädjande för i år är att vi fick in många ansökningarna om material
bidrag. Vi har granskat alla ansökningar och i veckan delat ut ett litet bidrag
till var o en. Vi hoppas det kommer till nytta i deras verksamheter.

Vi vill tacka för detta år och samtidigt önska alla våra medlemsföreningar

en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Styrelsen för Skånes Budo & Kampsportsförbund

Ansök om bidrag för material

För att främja budons och kampsportens utveckling i distriktet finns det möjlighet för alla medlemsföreningar att söka bidrag för förstärkning av material till träningslokalen/föreningen.

Bidrag ges för inköp av material som bedöms viktigt för att kunna bidra till att behålla eller rekrytera medlemmar till verksamheten samt säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande.

Kriterier

A. Sökande klubb måste vara medlem i både Skånes Budo &
Kampsportsförbund och Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt
fullgjort sina förpliktelser.

B. Målgruppen skall vara barn och ungdomar 7 – 25år.

▪ Ansökan kan göras 2 ggr om året, för vårterminen 15 maj – 15 juni och höstterminen 15 november – 15
december.

▪Bidrag kan ges max upp till 50% av beloppet.

Följande information ska finnas med i ansökan:
▪Föreningens namn, SB&K –nr, Org-nummer
▪Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
▪Kopia av faktura av materialinköpet
▪Föreningens plusgiro-nummer/bankgiro nummer
▪Motivera vad materialinköpet har för betydelse i er verksamhet för målgruppen.

Ansökningarna skickas via mejl på adressen styrelse@skanesbudokampsport.se

Valberedningen informerar!

Valberedningens arbete har börjat och man önskar nu förslag till styrelsen för verksamhetsåret 2024.

Följande poster önskas förslag till:

1 Ledamot (Ordförande) 2 Ledamöter 2 Suppleanter 1 Revisor 1 Revisor suppleant

Viktigt är att den person som ni rekommenderar:

• Har tid att avsätta på ett eventuellt styrelseuppdrag.

• Ange vilken kompetens personen har och kan tillföra styrelsen.

• Ange eventuella referenspersoner.

Förslagen skall senast vara valberedning tillhanda den 1 december 2023
Förslag skall sändas till både Anders Slätteryd och Camilo Pozo
E-mail: anders.slatteryd@gmail.com E-mail: camilopozo@me.com

Information från RF SISU Skåne om IdrottOnline

Är du administratör i IdrottOnline? Då ska du förbereda för att logga in med Freja+ om några veckor.
Har du redan Freja eID så glöm inte att uppgradera till Freja+. Läs i nyheten om varför detta görs och hur det påverkar dig. Vi måste värna om våra medlemmars uppgifter.

https://www.rfsisu.se/5.3369592c18ae577606455773.html?fbclid=IwAR1SxKi7FOuxQ_ntIw_tQLOYqe1VfsGoJ0kW3OdyUybIzt9TZaRQx3ASG84

RF SISU Skånes utbildningar

Torsdag 5 oktober: Akut omhändertagande (Kristianstad)
Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som t.ex. fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme, och som gås igenom på utbildningen.

Onsdag 11 oktober: Grundutbildning för tränare (Malmö)
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare.

Onsdag 25 oktober: Introduktion till idrottspsykologi (digital)
En bra start för ledare eller aktiva utan förkunskaper i idrottspsykologi och som ger en överblick inom området och hur du praktiskt kan dra nytta av kunskaperna.

Torsdag 26 oktober: Tejpning (Malmö)
Utbildningen belyser färdigheter som krävs för att förebygga och kunna hantera tejpning vid de vanligast förekommande skadorna.

Måndag 30 oktober: Mitt första ledaruppdrag (Helsingborg)
Vi erbjuder nya, unga ledare en förberedande utbildning i ämnet ledarskap. Målet är att de efter denna utbildning ska känna sig mer trygga i sitt första ledarskap.